За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

МИЛи приятели, казвам се Петър Петров и създадох тази онлайн платформа, за да изложа по-широко и по-достъпно една идея, един нов поглед към нашата реалност и нашия живот, именно през почерка на самото Сътворение и неговите закони и послания, изтъкани в нашия език и нашата азбука. Представям ви „КВАНТОВАТА КИРИЛИЦА - АЛХИМИЯ НА СЛОВЕСНАТА АРХИТЕКТУРА" и ви казвам - добре дошли! А тя би могла ви разкаже най-красивата приказка на света, така както никой не го e правил досега.

БУКВАлни ПРИТЧИ и подСКАЗКИ
"Защото търсиха, но не намериха; гледаха, но не видяха; и слушаха, но не чуха! "
Светът и квантовата кирилица - съвършенството на връзките и сакралната символика

ВИЖТЕ ВСИЧКИ

простотворност
В началото дойде осмицата, а после дума по дума и дума след дума...
маг-аз-ин
Зa повече информация: тел.: 0888 50 20 27

ВИЖТЕ ВСИЧКИ