За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Скулптурата на Кастор и Полукс

Следваща
Скулптурата на Кастор и Полукс

Със специалното УЧАстие на А-лфа и О-мега...

Защо думите "СКУЛПТ-ОР/УРА" съдържат имената на двамата братя-близнаци КАСТОР и ПОЛУКС. Едно Y-дивително съвпадение или Просто Съвършенство на Съответствията и Връзките????

Защо "СКУЛПТ-ОР/УРА" се трансформират в "ПРОСТ и КУЛА" и съдържат в себе си "КОРПУС" и "КУЛТУРА"????

УСПОРединК????


Ако хората знаеха колко съм се трудил, за да постигна майсторството си, то изобщо нямаше да им изглежда толкова чудно.“
Микеланджело Буонароти

ВИЖТЕ ВСИЧКИ