За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Магнаура и Константин

Следваща
Магнаура и Константин

"Спасителят каза: „Всички същества, всички създания, всички творения пребивават едни в други и едни с други;
Този, който има очи да гледа, ще види. Този, който има ум да размишлява, ще разбере. Този, който има душа да чувства, ще проникне!”
Из евангелие на Мария Магдалина

Казвам: Колкото са важни мислите и чувствата на човека, толкова е важна и неговата реч. Човек трябва да знае да говори. Няма по-голяма магия от човешката реч. Тя е музика. Ако вярва в силата на словото, човек владее магията на живота. Той носи тая магия в устата си. Вие търсите магията в книгите, а не знаете, че тя е в думите, които излизат от устата ви.“
Из "Вътрешното богатство", лекция от Учителя Беинса Дуно, 25 декември 1931 г., София – Изгрев

ВИЖТЕ ВСИЧКИ