За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

  За автора и буквите

Скъпи приятели, дойде време да се срещнем отново, за да отворим вратите към следващите измерения на познаване на нашите Букви и нашата Азбука - Кирилицата, вестителка, пазителка и изразителка на Великото Слово на Любовта. 
Преди повече от 1000 години бяхме дарени с един прекрасен инструмент, но малцина бяха ония, които през вековете се докоснаха до великолепието на неговите живи тонове. С настъпването на новата епоха, тепърва ще изпитваме нуждата да го преоткриваме и да се наслаждаваме все повече и повече на онази негова древна и мистична вътрешна музикална красота на изразяване, толкова необходима и желана от нашата душа, застанала на Прага на НОвата епоха. Каквото и да напиша за тази дивна красота, за този дивен импулс, то просто ще бледнее пред Неговото Неизразимо Великолепие. 
Нека първо да БлаГОдарим на всички онези верни и смирени служители на Словото, които подготвиха почвата за следващите поколения. Техните гласове са неразделна част и помощ в новите начинания, на чиито праг се намираме ние днес... 
НО... едно е най-важно да се знае - няма нищо по-искрено от Личното Откровение, ОНова, което се дава от Духа на всеки един от нас и за което сълзите са най-истинното потвърждение.

 

 

 

ВМЕСТО Y-ВОД

 

Защото очите Господни претичат през всичката земя, за да се покаже силен за онези, които имат сърдцето си съвършенно към Него.  

2 Летописи 16:9

 

Въззови към мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа големи и тайни неща, които не знаеш. 

Йеремия 33:3

 

Защото всякой, който проси приима, и който търси намира, и който хлопа, ще му се отвори. 

Матей 7:8

 

Но според както е писано: око не е видяло и ухо не е чуло,

и на человек на сърдцето не е дохождало, това, което е приготвил Бог за тези, които го любят. 

1 Коринтяни 2:9

 

И седещият на престола рече: Ето, правя всичкото ново.

И казва ми: Напиши: защото тези думи са истинни и верни.
И рече ми: Свърши се: Аз съм Алфа и Омега, начало и конец: на жедния ще дам аз даром от извора на водата на живота.
Който побеждава ще наследва всичко, и ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син. 

Йоан 21:5

 

 

 

"Различните фигури, с които си служи геометрията – това е най-красивият, най-мистичният език, чрез който Природата говори на разумните същества." 

Беинса Дуно

 

"Има един идеален плач, когато човек е пред Великото."

Беинса Дуно

 

"Ora, lege, lege, lege, relege, labora et invenies."

"Pray, read, read, read, reread, work, and you shall discover."

"Моли се, чети, чети, чети, препрочитай, работи и ще го нАМЕРиш."

Mutus Liber, 1677

 

 

Воден буквар / Квантовата кирилица - алхимия на словесната архитектура / Любовта на живите букви

Сакрална геометрия / Гематрия / Цветно четене 

 

Квантовая кириллица I Quantum cyrillic I Cirillico quantistico I Cirílico cuántico I Cyrillique quantique I Kβαντικό κυριλλικό