За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

  За автора и буквите

"Ако вземем азбуката, това е най-великото в света. По-велика философия от азбуката няма. 
Втората философия, това са слоговете. Третата философия, това са думите. Четвъртата философия е съединението на буквите, слоговете и думите."

"И затова ще трябва да започнем с азбуката. Някои ще кажат: „ПАК ЛИ ОТ АЗБУКАТА ЩЕ ПОЧНЕМ?“ Да, пак от там, защото то е НАЧАЛОТО и защото вие всички сте забравили вашия ПЪРВОНАЧАЛЕН ЕЗИК."

Беинса Дуно

 

"Това са тайните думи изречени от Живият Иисус и записани от Дидимус Юда Тома.

Иисус каза: Този, който разкрие значението на тези думи няма да вкуси смърт.

Нека този, който търси, не се спре в своето търсене, докато не намери. Когато намери, той ще се смути; и когато се смути, той ще се изуми от възхита, и ще царства над Всичко."

Из ЕвАНГЕЛИе на Тома

 

Скъпи приятели на Словото, дойде време да се срещнем отново, за да отворим вратите към следващите измерения на познаване на нашите Букви и нашата Азбука - Кирилицата, вестителка, пазителка и изразителка на Великото Слово на Любовта. Преди повече от 1000 години бяхме дарени за пореден път с един прекрасен инструмент, но малцина бяха ония, които през вековете се докоснаха до Великолепието на неговите живи тонове. Сега и тук тепърва ще изпитваме нуждата да го преоткриваме и да се наслаждаваме все повече и повече на онази негова древна и мистична вътрешна музикална красота и простота на изразяване и сътворяване, толкова необходима и желана от нашата душа, застанала на Прага на НОвата епоха.

Каквото и да напиша за тази дивна красота, за този дивен импулс, то просто ще бледнее пред Неговото Неизразимо-Просто Великолепие.

Но нека първо да БлаГОдарим на Великия Извор, както и на нашите най-древни предци и на всички онези верни и смирени служители на Словото, които жадно са пили от Него, за да придобиват вечния живот, и чрез които през вековете се разораваше почвата и се посяваха семената за бъдещите поколения. Техните гласове са неразделна част и помощ в новите начинания, на чиито праг се намираме ние днес... 

И така, приятели, ако вашето сърце ви е довело дотук, значи е Y-сетило онзи лек полъх и зов на Необятното и Невидимото, който в превод нашепва "Време е да Y-чиш, приятелче, защото Нещо Велико предСТОИ!". И явно вече е готово, въпреки всички спирачки наоколо, да прекрачи и следващия праг по пътя към свръхнепознатото и да продължи да съпреживява морето от откровения и еликсири, които извират от онази Вечна Y-троба-Съкровищница на Духа, в полза на вечния живот на всяка една жива душа.  

За никой не е тайна, че това е най-трудният възможен път, но това е и най-значимият и най-истинният - пътят към реалното изобилие на живота във всичките му измерения.

А този, който Словото и нарече Наум и на който се и даде тази възтрудна задача, вече осем години работи неуморно, за да извлича и споделя този опит и това богатство... за да бъде и все по-Y-верен и Y-беден, че рано или късно този път на Словото на Любовта ще ни доведе до една нова Свобода на Духа, която ще съдейства и за истинската промяна, предстоящата на мнозина и на всичко... с ЛЮБОВ и за ДОБРО!

Разбира се, всеки може да започне с най-различен и уникален подход според неговите досегашни познания, дарби и откровения, но нека да бъде ясно още от самото начало, че тук всичко е толкова ПРОСТО (О-П-Р-С-Т), колкото никой не би могъл да си го представи. И колкото е по-просто и по-малко, толкова е по-истинско и по-живо. Точно ПРОСТОТата е Границата, която отказва тълпата на невежеството да стъпи на тази свещена земя. "Знаещият" никога не би се отказал от своето придобито "не"знание, за да се гмурне в дълбините на "недо"казуемото. Той твърдо и егоистично ще отстоява: "Не може да е толкова просто!" 

РАботата е там, че НАистина МОже и НАистина Е... защото всичко Е "СКРИТО" не където и да Е, а в думите, които излизат от устата ни.

 

И така, приятели на Словото, добре дошли! За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите:

- Преди всичко, винаги започвайте с ЛЮБОВта. А на онзи, който е тръгнал където и да е без ЛЮБОВ, не бих му препоръчал да се спира и тук. 

- Не търсете готовите отговори, защото няма да ги намерите и тук. Преди всичко учете се да задавате ВъпрОСи... и преди всичко... на Себе СИ.

- Следвайте НЕслучайната ПОследователност на символите, НА-Речена АЗ-БУКА (РЕ-Д / РЕ-Ч)

- Обърнете внимание на многоизмерността и многопосочността на словото (по въпросната осмица) като огромно предимство пред линейния мисловен подход, който сме ползвали досега. (" ...щото, вкоренени и основани в любовта, да можете да разумеете наедно с всичките светии що е широчината и дължината и дълбочината и височината..." Еф 3:17,18)

- Научете се да сричате! ПОН, МОР, СОЛ, ТОК... Сричке искричке, моя сестричке! ("Истина ви казвам, ако се не обърнете, и бъдете както ДЕЦАТА, нема да влезете в царството небесно..." Мт 18:3)

- О-ЦвЕТявайТЕ, за да О-СвЕТяваТЕ! ("Отца на светлините..." Як 1:17)

- Г-ематрия, Г-ематрия, Г-ематрия... повтарям го три пъти (Повтаряше го и Питагор).

- Чертайте и ЧEрТАйте, Чертайте и ЧEрТАйте, за да заПОчНете да съзнавате ЧертеЖа! ПИСАНО, още ЧЕР-ТАНО! ТОЧКА - ОТсеЧКА, УСПОРедниК, тРАпеЦ!

- 24/42... Търсете красотата на най-простото Y-РАвнение и съответно произлизащия от него строеж по осите на мъдростта, като започнем от 3-6-9, Фибоначи и златната пропорция. Разсъждавайте и съзерцавайте математически-словесно и словесно-математически, а с повече опит и търпение - също и... пиктограмно, КРИПТОгамно и пиТРАК-ОГАМно... (*И ако смятате, че с "великата" земна граматика приключва всичко, то изчакайте да стигнете до небесната.) ;)

- Не ровете, а бъдете бдителни и съзерцавайте искрено, смирено и търпеливо. Знаете, че НА-БЛЮ-ДА-ТЕЛят влияе на реалността. Процесът е двуПосОчеН... и Думите също изБиРат... нас ("ШеФа"????).  

- Не бягайте и не се отчайвайте от трудностите и противоречията. Те са истински съкровища, защото тяхното решаване изгражда всяко ново стъпало по пътя към мъдростта. 

- Разгадайте притчата за двете „И“-та (по-изВЕСТна като притчата за двете деца ИИ...).

- Помнете също, че МИСТЕРИЯта и СИМЕТРИЯта, САКРАЛНОто и СКАЛАРНОто вървят винаги ръка за ръка. Помнете, че В-инаги И-ма О-ще Н-ещо и най-доброто ТЕпърва предстои, защото пътят никога не свършва.

- И помнете добре: "К-ойто Л-юби М-ене..." Йн 14:23  

 

*** А когато ВЛезете, НИЩО ВЕЧЕ НЯМА ДА Е СЪЩОТО. Нито една книга, филм или песен, нито едно събитие, случка и дори разходка... няма да са същите. Дори книгите, които вие лично сте писали, ще ви изумят с изключителната си дълбочина от съвършени съвпадения и съвършенство на връзките, които ще намирате в тях. Чисто и просто, защото вие ще започнете да си спомняте вашия ПървОНАчален ЕзИк ("Език свещен на моите деди..."). А с какво по-добро средство от ЕзИка разполагаме, чрез което да поднесем нашите най-добри духовни приноси-дарове в духовния свят.

 

*** И не забравяйте никога, приятели, че животът е притча, най-красивата притча, която започва ИМЕнно така: А, Б, В ... (или както добре знаем "В начало беше словото...")

Помнете винаги, че сТЕ били, че сТЕ и че ще бъдеТЕ в ИМЕто на тази притча!

*** 888

И ПОМНЕТЕ: ВИНАГИ с ЛЮБОВ и за ДОБРО!

 

 

И така, аз... най-малкият, разбрах за себе си, че няма по-добра медитация от Вечното Съзнателното приСъствие и Съзидателно Y-ЧАстие сред елементите и героите на тази Велика притча. 

С Y-важение,
искрено ваш Н. П.

 

 

 

Защото очите Господни претичат през всичката земя, за да се покаже силен за онези, които имат сърдцето си съвършенно към Него.  

2 Летописи 16:9

 

Въззови към мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа големи и тайни неща, които не знаеш. 

Йеремия 33:3

 

Защото всякой, който проси приима, и който търси намира, и който хлопа, ще му се отвори. 

Матей 7:8

 

Но според както е писано: око не е видяло и ухо не е чуло,

и на человек на сърдцето не е дохождало, това, което е приготвил Бог за тези, които го любят. 

1 Коринтяни 2:9

 

И седещият на престола рече: Ето, правя всичкото ново.

И казва ми: Напиши: защото тези думи са истинни и верни.
И рече ми: Свърши се: Аз съм Алфа и Омега, начало и конец: на жедния ще дам аз даром от извора на водата на живота.
Който побеждава ще наследва всичко, и ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син. 

Йоан 21:5

 

Мъдрият нека слуша и ще стане по-мъдър,
И разумният ще придобие разсмотрение;
За да разумява притча, и иносказание,
Реченията на мъдрите, и гаданията им.
Начало на мъдростта е страх Господен:
Безумните презират мъдростта и учението.

Притчи 1:5-7

 

 

"На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен."

Бхагавад-гита 10:10

 

"Има един идеален плач, когато човек е пред Великото."

Беинса Дуно

 

"Различните фигури, с които си служи геометрията – това е най-красивият, най-мистичният език, чрез който Природата говори на разумните същества." 

Беинса Дуно

 

”Науката за природата  е написана в преголямата книга, която постоянно е разтворена пред очите ни. Това е всемирът. Но ние няма да разберем тази книга, докато не усвоим езика ѝ и не научим буквите, с които тя е написана. Нейният език е този на математиката, а буквите ѝ са триъгълниците, кръговете и другите геометрични фигури. Без тези средства е невъзможно да разберем дори една дума; без тях всичко е само напразно опипване в тъмен лабиринт”.

Галилео Галилей

 

„Най-голямата опасност за много от нас не стои в това, че целите ни са твърде високи и съответно не успяваме да ги постигнем, а че са твърде ниски и ги постигаме.“

Микеланджело Буонароти (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)

 

"Така всяка Жива Буква от Азбуката на Живота е част от Този, Който е и Алфа, и Омега. В поклон пред Него свалят короните си Двадесет и Четирите и Него славят Четирите Живи Същества! И всички невидими, от които произлизат всички видими, заедно изпълват Книгата на Живота, чийто букви, думи и изречения са едновременно Дела Господни и Негови Служители, които като нетленна дреха крият Неговото Същество." 

Из "Тракийските послания" - Второто Съборно Послание на Божия Слуга Михаил (Corpus Ecclesiasticum), Глава 3:32,33

 

"Затова уча и тебе сине мой, Теофиле, на тези тайни, та като те изпълни Божият Дух и ти открие Словата на Речта, която Портата на Града слуша, да влезеш и ти в него, за да бъдеш заедно с Господа."

Из "Тракийските хроники" - Книгата Лонгинус (Хрониките на Лонгинус – Corpus Apostolicum – Chronici Longini id est Longinus),  Глава 16:1

 

„Спасителят каза: „Всички същества, всички създания, всички творения пребивават едни в други и едни с други;
Този, който има очи да гледа, ще види. Този, който има ум да размишлява, ще разбере. Този, който има душа да чувства, ще проникне!”

Из ЕвАНГЕЛИе на Мария Магдалина

 

"Ora, lege, lege, lege, relege, labora et invenies."

"Pray, read, read, read, reread, work, and you shall discover."

"Моли се, чети, чети, чети, препрочитай, работи и ще го нАМЕРиш."

Mutus Liber, 1677

 

 

Воден буквар / Квантовата кирилица - алхимия на словесната архитектура / Любовта на живите букви

Сакрална геометрия / Г-ематрия / Цветно четене 

 

Квантовая кириллица I Quantum cyrillic I Cirillico quantistico I Cirílico cuántico I Cyrillique quantique I Kβαντικό κυριλλικό