За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

  Притчи и подсказки

"...Защото не знаеха буквите."

ВИЖТЕ ВСИЧКИ