За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

  Притчи и подсказки

"Защото търсиха, но не намериха; гледаха, но не видяха; и слушаха, но не чуха!"

ВИЖТЕ ВСИЧКИ