За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

ПРАСИЛА И СПИРАЛА

Следваща
ПРАСИЛА И СПИРАЛА

Ако носите Любовта в сърцето си, Мъдростта в ума си и Истината в душата си, живата природа ще ви се изяви по особен начин.“
Из "Бог е съчетал", беседа на Учителя Беинса Дуно, 13 май 1917 г., София.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ