За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

Що е то КВАНТОВА КИРИЛИЦА?

„На нас, българите, ни е дадена вечност. Щото сме ние най-дълголетни измежду другите и сме още калемът на Небесата, що може да драще и по трева, и по камен, и по вода… че и по небето пише.“ Преподобна Стойна

 

КаЛеМ...

 

Първата книга, която издадох, скъпи приятели на Словото, се нарече "Кирилица – тайни от дълбините на езика български". Когато започнах да я показвам тук там на живо при предимно непринудени случаи, да не кажа „слУЧАйни“, хората бяха винаги видимо смутени, защото вместо обичайните имена на Кирил и Методий и тяхната буквална история (че какво друго да има в една книга за кирилицата?), се натъкваха на някакви „странни", да не кажа "невиждани" или „безумни“ словесно-математически модели на изписване на буквите, сричките и думите, след което, разбира се, обикновено успяваха да смънкат нещо от рода на „Амиииии... прилича ми на нещо много сложно... като квантова физика“.

Тогава се запитах, след като вече масово учените тръбят, че светът е квантов, а квантовите теории и науки никнат като гъби след дъжд (сигурно ще ми отнеме доста време да им направя списък до момента), и че след като от гледна точка на древните свещени писания всичко е произлязло от словото („В начало бе словото...“), то тогава какъв извод всъщност следва да си направим????

Квантов "ИЛИ" Божествен КОД???? И къде е ФИната ЗАкачка????

Питам и отговор не искам?! Какво всъщност биха ни предали квантовите физици и всички останали учени, отговорни за стандарта на нашата цивилизация в момента, ако нямаха буквите и цифрите – тези мънички елементи-символи, с които се изписват ИМЕната и всички ПОНятия и благодарение на които се съобщаваме помежду си и се ВОДИм разумен Био-лОГичен вид. „Разумен“ ли казах???? ;)

И така нека да се опитам още малко да доразвия, „опиша“ онова що е невъзможно да се опише, въпреки че както се вижда... надпреварата, която тече от години... да се говори по темата „К-ВАН-Т“ и да се изкарват книги на конвейер е просто зашеметяваща, че дори вече и леко натрапваща се от витрините на всяка книжарница и от страниците на почти всеки онлайн магазин за книги. Все пак западните автори са "най-добрите", а бестселърите им не са за изпускане. Пък ние българите си оставаме "безгласни букви" пред техните велики теории и задължително най-малко трябва да им се поклоним, нали така???? Е, поне една лека закачка от бай ви Наум за леко смущение на честотата "Най-добър К-ВАН-Т“ може би е УМестна да се направи... а може би пък и да бъде полезна и необходима след време. ;)

И пак ще питам - що е то квантова кирилица????

БУ(КВА)НТ????

И как вие, скъпи приятели, бихте формулирали „пРОБлеМа“ или така да се каже как бихте се ЗА-Качили???? ;)

Как бихте се ОС-МЕлили да наречете онова дълбоко ниво на достъп и наблюБЛЮдение на тези „елементарни частици“, ОСобено в техния ОСмислен и ОСМИслен изНАЧАЛНО И ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН РЕД, който ние наричаме прОстО АЗ-Б-УКА; този път и процес на осмисляне и проникване в онези съвършени връзки, в онзи великолепен строеж от противоположности и галантни взаимоотношения на тези най-малки СИМВОЛи, които изПОЛЗВАМЕ като градежни елементи на живота ни????

Квантовата Теория се основа върху модела "ЧАСТИЦА-ВЪЛНА", но едновременно с него си стоят и работят Нютон, Айнщайн... и всичко ОС-ТАНало, както от тази, така и от другата страна на МОНетата. Y-Сещате ли, приятели, ЗА-КАЧКите на думите???? Y-Сещате ли Хлъзгавата Плат-Форма на езика???? Y-сещате ли, че Нещо липсва в Цялата СХема????

/***Затова и аз ще ви кажа, приятели, тук има много повече от квантова физика!/

Y-сещате ли, че както и да Го НАречем към момента ОНОВА НИВО ("Ти си задържал доброто "ВИНО до сега."), по-важно е как ще се За-Качим за Него.

Y-сещате ли, че стоим на крачка от една изключителна ПРОМяНа, която може да ни изведе до нови висоти в СИНЕВИТЕ на ПРОСТОРа, заменяйки представите ни за "случаен произход" и "безгласни букви" с един нов живот изпълнен с изключителни закономерности и неподозирани възможности, които досега дори не сме си позволили да сънуваме.

Възможно ли е, скъпи приятели, да творим, да създаваме всичката тази красота около нас и да твърдим, че сме разумни същества като се основаваме на подадена ни „неразумна“ основа, на „неразумен“ код - на „неразумна“ или в крайна сметка на една „непозната последователност". 

А дали в тази ПОследователНОст, която почти всички смятат за случайна (разбирай „неразумна“ и затова не смятат и за нужно да я ПОмНят), не са положени всички свещени принципи и закони, на които се крепи нашия живот?

ПОН-ИМаЕм ли Мы, что ИМЕем? Я не дУМаю!

 

Е, не питайте мен... питайте себе СИ.

„Защото всякой, който проси приима, и който търси намира, и който хлопа, ще му се отвори.“ Мт 7:8


Тайната е, че това е нещо, което не може да се види и разбере отвън; нещо, което за стандартния ум и неговата теория за слУЧАйността е абсолютно табу, абсолютна мисия невъзможна.

В тази насока, ето какво се казва и в книгата „Селестинското пророчество" от Джеймс Редфилд:

„Имали ли сте чувството, че животът ви има по-дълбок смисъл?...

Понякога най-вълшебното пътуване е вътре в самите нас...

Докато все повече от нас ОСМИслят тези слУЧАйности, ще бъде създаден един напълно нов мироглед, който ще определи вселената като активна и свята...“

Да, нашият мироглед ще се променя както в количествено, така и в качествено отношение и то в не толкова далечното бъдеще, защото наистина идва епоха, в която престои да се настройваме все повече и повече на онези честоти, които ще ни помогнат да съУЧАстваме съзнателно все повече и повече в единството на самата реалност и нейните „познати и непознати“ ИзМЕрения.

След време ще започнем да виждаме и съзнаваме до такава степен, че в текстовете на свещените книги, писани преди хилядолетия, ще виждаме формулите и теоремите извлечени от всички сфери на съвременната наука и най-съвременните открития. Минало, настояще и бъдеще ще станат едно в наблюдаващото с лЮБОв СЪзнание, защото Всичко което Е, Е било винаги и винаги щЕ бъдЕ!

А може би се сещате и за онова известно 'To be, or not to be...' or May Be... 'Obet or not Obet...'

Това практически ще бъде "квантовият" подход, който ще промени изцяло живота ни, защото ще започнем да Y-Сещаме, че напрактика всичко е скрито точно в думите, които излизат от устата ни. В този ред на мисли се сещам за един велик поет, който беше казал нещо подобно: „Ако започнем да разбираме смисъла на думите, ще лишим света от половината му противоречия“.

Разбира се, този процес няма да е плод просто на времето, а на изключителен труд, положен от все повече същности от миналото, настоящето и бъдещето, посветили себе си на великото познание и откровение за Живота по пътя на Любовта, Истината и Мъдростта.

 

Скъпи приятели, начинът, по който се стремя да ви опиша всичко това, винаги в крайна сметка ми се струва малко или много нелеп, не заради друго, а заради простия факт, че нищо не би могло да опише Великолепието на тази Неизразимо-Съвършена ПРОСТОта.

Покрай списването на двете ми книги съм правил безброй опити да им съставя уводи, но така и не успях. Изписвах такова огромно количество страници, което в пъти и пъти превъзхождаше броя страници на самите издадени книги (като в най-слабия вариант изписаното сигурно можеше да доведе до няколко 'Bestseller-A'), но нищо не можеше поне малко да се докосне до събраната квинтесенция. Затова казвам, че смисълът е в самото изживяване, в самото съучастие в проОЦеса ОтвЪТРе.

Това, което е вън, вече не е тайна. Тайнството е в самото УЧАстие, в самото ДО-Косване, в самата среща с „НЕ"възможното и „НЕ"видимото и във всичко, което ще ти се предаде лично и само на теб.

Но както е казал мъдрецът: "Ако искаш да придобиеш някоя по-възвишена идея, трябва да се откажеш от друга, по-обикновена, стара идея, която те е държала до това време вързан за Земята."

 

Пак е подобно царство небесно на имане скрито в нива, което като го намери человек скри го, и от радостта си отхожда и продава все що има, и купува онази нива.
Пак е подобно царство небесно на человек търговец който търсеше добри бисери; който като намери един многоценен бисер, отиде и продаде все що имаше, и купи го.

Мт 13:44-46

Но според както е писано: око не е видяло и ухо не е чуло, и на человек на сърдцето не е дохождало, това, което е приготвил Бог за тези, които го любят. 

1 Кр 2:9

 

И така, скъпи приятели на Словото, що е то Квантова кирилица????

Що е то АЛ-химик, що е то химик-АЛ????

 

С Y-важение,
искрено ваш Н. П.

 

*** И ПОМНЕТЕ: само с ЛЮБОВ и само за ДОБРО!