За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

Писменост и Спомен

Следваща
Писменост и Спомен

"И пак се наведе долу и пишеше на земята."
Йоан 8:8

"Затова им говоря с притчи, защото гледат и не видят, слушат и не чуят, нито разумеват." Матей 13:13

"Друга притча им предложи и каза: Подобно е царство небесно на зърно синапово, което взе человек и посея го на нивата си; което наистина е по-малко от всичките семена; но когато порасте, най големо е от всичките злакове, и става дърво, така щото идат птиците небесни и превитават във вътвите му." Матей 13:31,32"Създаването на азбуката е революционно дело - това е всемайката на човешката памет. Забравата върви и мете спомените, а азбуката върви след човека и го възкресява."
Из "Орфей и азбуката" от Никола Гигов

ИИСус, Йешуа, Иса

 

А той отговори и рече: Писано е: Не само с хляб ще живее человек, но с всяко слово което изхожда из Божиите уста."

Матей 4:4

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ