За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

МЪЖ и ЖЕНА

Следваща
МЪЖ и ЖЕНА

Език свещен на моите деди...“


"Ж" - някои го наричат "Знакът на българина".

Други ще го разпознаят като Семето на Живота.

А на онези, които вече са в Свещените недра на Езика, ще се даде много, много повече от това...


* Една притча за онези, които още не са разбрали втората заповед... и най-вече кой на человека е най-ближният му.

А той отговори, и рече им: Не сте ли чели, че който ги е сътворил в начало, мъжко и женско ги е сътворил, и е рекъл: За това ще остави человек баща си и майка си, и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат двамата в една плът. Така щото не са вече двама, но една плът. И тъй онова което Бог е съчетал, человек да го не разлъча.

Матей 19:4-6

 

Искам пак да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът; глава пък на Христа е Бог.

1 Коринтяни 11:3

 

Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, щото, ако некои от тех се не покоряват на словото, да се придобият без словото чрез поведението на жените като видят вашето поведение че е със страх и чистота; 
1 Петрово 3:1

 

* Редно е да се замислим, че покоряването за което става дума, тече от жената КъМ мъжа (по пътя на любовта), а не обратното, както смятат и действат винаги невежите. 

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ