За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Мистерия и симетрия

Следваща
Мистерия и симетрия

"Нека този, който търси, не се спре в своето търсене докато не намери. Когато намери, той ще се смути. И когато се смути, той ще се изуми от възхита, и ще царства над всичко. /2/

Учениците Му Го запитаха:
- Кога Царството ще дойде?
Иисус отговори:
- То никога няма да дойде, ако го очаквате. Никой няма да каже виж тука е, или там е. При все това, Царството на Отца е разстлано върху земята, и никой човек не го вижда. /113/"

Евангелие на Тома"Геометрията е знание за вечно съществуващото." Питагор

"Математиката е езикът, на който Бог е написал вселената." Галилео Галилей

„Езикът на истината е прост.“ Сенека

"Бог не играе на зарове." Алберт АЙН-щ-АЙН

"В миналото всеки път, когато физиците проникваха във фундаменталната природа на материята, се появяваха нови и елегантни симетрии, така че сега за тях фактът, че на най-фундаментално ниво природата би могла да предпочете хаотичната теория, е проблематичен. (стр. 89)

В исторически план винаги се е смятало за хубаво уравненията ни да са симетрични, но това е лукс, който строго погледнато не е необходим. В квантовата теория обаче симетрията става най-важната физическа характеристика. (стр. 122)

Както подчертахме, красотата за всеки физик е симетрията, която ни позволява да откриваме връзките между различните частици. Всички частици във вселената в такъв случай могат да бъдат обединени чрез суперсиметрия." (стр. 124)

Из "БОЖЕСТВЕНОТО УРАВНЕНИЕ" на Мичио Каку от издателска къща "Бард" 

 

"Оказва се, че математиката е онзи вид абстрактна представа, чрез която се прониква до неизразимото, до същността на невидимия свят. Например, Алберт Айнщайн извежда Общата теория на относителността на базата на симетрията и математическата елегантност. По-късно тя издържа експерименталната проверка и е призната за една от най-красивите, елегантни и дълбокомислени сред всички останали научни теории. Много хора биха възразили, че красотата е субективно чувство, затова не може да бъде критерий в науката. Тук обаче, трябва да подчертаем нещо много важно. Субективността не може да обясни успехите на критерия за красота във физиката. Не можем да очакваме съществуването на чисто субективни съответствия да служат за основа на теории, които правят извънредно точни предвиждания в науката. Точно това откриват физиците – един свят, в който фундаменталната простота се издига до огромна комплексност, която е необходима за живота." 
Из "СЛУЧАЙНОСТ ЛИ Е МАТЕМАТИЧЕСКИЯТ ПЛАН НА ВСЕЛЕНАТА?" от Румяна Малчева

 

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ