За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за осем

Y-сещане за осем

"И пак се наведе долу и пишеше на земята."
Йоан 8:8

"А друго падна на добрата земя, и като израсте стори плод стократен. Това като говореше, възгласи: Който има уши да слуша, нека слуша."
Лука 8:8

За да разберем какво означава числото осем, трябва да разберем числата две и четири. В сегашната математика числата се разглеждат от друго гледище, разглеждат се като резултати, а не като живи числа.“
Из "Важността на числата", лекция от Учителя Беинса Дуно, 10 септември 1924 г., София

Y-СЕЩАНЕ ЗА ОСЕМ

*** Йоан 8:8, Лука 8:8... (Следим ли числата????)

 

"Числата 2, 5 и 8 представят майката. Ако при числото осем – последната майка, не станеш човек, при никоя друга майка няма да станеш."

Из "Човешка и Божествена любов", беседа на Учителя Беинса Дуно, 28 Ноември 1943 г., София     

 

"Изучавайте законитѣ на числото три — на Христа, т. е. на вашия умъ. Изучавайте законитѣ на числото осемь на Божествената майка, т. е. на вашата душа. Изучавайте законитѣ и на единицата, на Духа, който е свързанъ съ човѣшката воля. Само така човѣкъ може да бѫде свободенъ."

Из "Двата полюса", беседа на Учителя Беинса Дуно, 13 Октомври 1918 г., София

 

„Духовният свят, обаче, е свят на четири измерения. Ако поставите едно колело на плоскост и го движите, то ще се движи около оста си, но плоскостта ще остане в покой. Ако същото колело се движи в духовния свят, заедно с него се движи и плоскостта. На физическия свят колата се движи в права линия, т.е. в една посока, а в духовния се движи едновременно в четири посоки: изток, запад, север и юг. Ще кажете, че това е неразбрана работа. Като ви се говори за духовния свят, от една страна, вие се интересувате да чуете нещо повече за него, а от друга – не вярвате в това, което чувате. Например, какво ще кажете, ако видите един влак, който се движи едновременно в четири посоки.“

Из "Детето растеше", беседа на Учителя Беинса Дуно, 30 март 1919 г., София

ВИЖТЕ ВСИЧКИ