За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за осем

Y-сещане за осем

"И пак се наведе долу и пишеше на земята."
Йоан 8:8

Спасителят каза: „Всички същества, всички създания, всички творения пребивават едни в други и едни с други;
Този, който има очи да гледа, ще види. Този, който има ум да размишлява, ще разбере. Този, който има душа да чувства, ще проникне!”
Из евангелие на Мария Магдалина

"А друго падна на добрата земя, и като израсте стори плод стократен. Това като говореше, възгласи: Който има уши да слуша, нека слуша."
Лука 8:8

Y-СЕЩАНЕ ЗА ОСем

*** Йоан 8:8, Лука 8:8... (Следим ли числата????)

 

Да можете да разумеете наедно с всичките светии що е широчината и дължината и дълбочината и височината..."

Ефесяни 3:18

 

„За да разберем какво означава числото осем, трябва да разберем числата две и четири. В сегашната математика числата се разглеждат от друго гледище, разглеждат се като резултати, а не като живи числа.“
Из "Важността на числата", лекция от Учителя Беинса Дуно, 10 септември 1924 г., София

 

"Числата 2, 5 и 8 представят майката. Ако при числото осем – последната майка, не станеш човек, при никоя друга майка няма да станеш."

Из "Човешка и Божествена любов", беседа на Учителя Беинса Дуно, 28 Ноември 1943 г., София     

 

"Изучавайте законитѣ на числото три — на Христа, т. е. на вашия умъ. Изучавайте законитѣ на числото осемь на Божествената майка, т. е. на вашата душа. Изучавайте законитѣ и на единицата, на Духа, който е свързанъ съ човѣшката воля. Само така човѣкъ може да бѫде свободенъ."

Из "Двата полюса", беседа на Учителя Беинса Дуно, 13 Октомври 1918 г., София

 

„Духовният свят, обаче, е свят на четири измерения. Ако поставите едно колело на плоскост и го движите, то ще се движи около оста си, но плоскостта ще остане в покой. Ако същото колело се движи в духовния свят, заедно с него се движи и плоскостта. На физическия свят колата се движи в права линия, т.е. в една посока, а в духовния се движи едновременно в четири посоки: изток, запад, север и юг. Ще кажете, че това е неразбрана работа. Като ви се говори за духовния свят, от една страна, вие се интересувате да чуете нещо повече за него, а от друга – не вярвате в това, което чувате. Например, какво ще кажете, ако видите един влак, който се движи едновременно в четири посоки.“

Из "Детето растеше", беседа на Учителя Беинса Дуно, 30 март 1919 г., София

 

* За ОСмицата, скъпи птиятели, ще продължим да си споделяме, защото всяка тема тук е тема с продължение и тема БЕЗКРАЙНА. Аз наричам тази тема „ЧОВЕКЪТ, ЛЮБОВТА И НАЙ-КРАСИВАТА ПРИКАЗКА НА СВЕТА. Бих желал да ви разкажа още много и ще го направя, но.. както вече СПОМЕНах, по начина... по Който Му подобава... ИМЕнно с много ЛЮБОВ и много ТЪРПЕНИЕ. 


А на онзи, който е тръгнал където и да е без ЛЮБОВ, не бих му препоръчал да се спира и тук. 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ