За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за азбука

Следваща
Y-сещане за азбука

"Ако вземем азбуката, това е най-великото в света. По-велика философия от азбуката няма.
Втората философия, това са слоговете. Третата философия, това са думите. Четвъртата философия е съединението на буквите, слоговете и думите. Граматиката ще даде правилата.”
Из “Постижимото”, беседа на Учителя Беинса Дуно, София, 01.10.1933 г.


Спасителят каза: „Всички същества, всички създания, всички творения пребивават едни в други и едни с други;
Този, който има очи да гледа, ще види. Този, който има ум да размишлява, ще разбере. Този, който има душа да чувства, ще проникне!”
Из евангелие на Мария Магдалина

„Всички, които пишат, правят повече или по-малко верни преводи от великата книга на Твореца. А понякога тия преводи са толкова далеч от първообраза, че от него ни помен не остава. И когато ние четем каквито и да било преводи, ще се силим да ги сверим с първообраза и тогава ще вадим заключение. А трябва да научим живия език на Бога и Неговата жива реч. И затова ще трябва да започнем с азбуката. Някои ще кажат: „Пак ли от азбуката ще почнем?“ Да, пак от там, защото то е началото и защото вие всички сте забравили вашия първоначален език. Вие всички сте добри ученици и когато догодина дойдете, искам всички да знаете поне една дума от този език, инак ще седите отвън.

Вътре достъп не ще имате, защото апостол Павел казва: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм.“ Може да изучите много езици, и стари, и нови, и добро е, ала най-важен е живият език на природата. В областта на истината всичко е точно и строго определено.“

Из "Първоначален език", беседа на Учителя Беинса Дуно, 30 август 1920 г., В. Търново

 

“Ако нулата се умножи четири пъти сама на себе си, дава единица.”

Из "Внушение и вдъхновение", лекция от Учителя Беинса Дуно, 21 декември 1932 г., София

 

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ