За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за азбука

Следваща
Y-сещане за азбука

"Ако вземем азбуката, това е най-великото в света. По-велика философия от азбуката няма.
Втората философия, това са слоговете. Третата философия, това са думите. Четвъртата философия е съединението на буквите, слоговете и думите. Граматиката ще даде правилата.”
Из “Постижимото”, беседа на Учителя Беинса Дуно, София, 01.10.1933 г.

"И затова ще трябва да започнем с азбуката. Някои ще кажат: „ПАК ЛИ ОТ АЗБУКАТА ЩЕ ПОЧНЕМ?“ Да, пак от там, защото то е НАЧАЛОТО и защото вие всички сте забравили вашия ПЪРВОНАЧАЛЕН ЕЗИК."
Из "Първоначален език", беседа на Учителя Беинса Дуно, В. Търново, 30 август 1920 г.

Беинса Дуно

"Английската азбука е нашето средство за комуникация в западния модерен свят. Да беше възможно всички 26 букви, които използваме, да се подредят в симетричен модел или формат, това би придало измерение и по-дълбок смисъл на силата на глифовете."

Джайн 108 (2022 г.)

 

"Както подчертахме, красотата за всеки физик е симетрията, която ни позволява да откриваме връзките между различните частици. Всички частици във вселената в такъв случай могат да бъдат обединени чрез суперсиметрия." (стр. 124)

Из "БОЖЕСТВЕНОТО УРАВНЕНИЕ" на Мичио Каку от издателска къща "Бард" 

 

„Всички, които пишат, правят повече или по-малко верни преводи от великата книга на Твореца. А понякога тия преводи са толкова далеч от първообраза, че от него ни помен не остава. И когато ние четем каквито и да било преводи, ще се силим да ги сверим с първообраза и тогава ще вадим заключение. А трябва да научим живия език на Бога и Неговата жива реч. И затова ще трябва да започнем с азбуката. Някои ще кажат: „ПАК ЛИ ОТ АЗБУКАТА ЩЕ ПОЧНЕМ?“ Да, пак от там, защото то е началото и защото вие всички сте забравили вашия първоначален език. Вие всички сте добри ученици и когато догодина дойдете, искам всички да знаете поне една дума от този език, инак ще седите отвън.

Вътре достъп не ще имате, защото апостол Павел казва: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм.“ Може да изучите много езици, и стари, и нови, и добро е, ала най-важен е живият език на природата. В областта на истината всичко е точно и строго определено.“

Из "Първоначален език", беседа на Учителя Беинса Дуно, В. Търново, 30 август 1920 г.

 

“Ако нулата се умножи четири пъти сама на себе си, дава единица.”

Из "Внушение и вдъхновение", лекция от Учителя Беинса Дуно, 21 декември 1932 г., София

 

Сине мой, внимавай в думите ми:
Приклони ухото си към говоренията ми.
Да се не отдалечат от очите ти:
Пази ги вътре в сърдцето си;
Защото са живот за тези които ги намерват,
И изцеление на всичката им плът.


Притчи 4: 20-22

 

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ