За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за буква

Следваща
Y-сещане за буква

Но те не знаят тайните, които се крият в единичните съдържания на Словото; в тях се съдържа вътрешен смисъл. Тези събития не бива да се разбират като природни и земни, каквито са по буквален смисъл, а като духовни и небесни. Ето защо смисълът не бива да се търси
в множеството от думи, а във всяка дума. Словото е записано в чисти съответствия, така че в крайна сметка всяка дума съдържа смисъла."
Из "Небе и Ад", Емануел Сведенборг, 1758 г.


Трябва обаче да знаем начина да превръщаме идеите, да разлагаме думите и да намерим Истината, която се крие в тях.”
Из "Най-добрият начин за разсъждение", лекция на Учителя Беинса Дуно , 31 октомври 1923 г., София

В книгата на Джонатан Блек „Апокрифната история на света” на стр. 330 можем да прочетем следното: „В Испания през XIII век живее кабалист на име Абрахам Абулафия, който пише за съзидателното слово на Бога. В ранните кабалистични текстове 22-те букви от еврейската азбука са описани като обладаващи съзидателна мощ. Следователно „в началото” Бог е комбинирал тези букви в определени модели, трансформирал ги е и от тях е създал думите, а от този процес са се разгърнали всички различни форми на Вселената.”

 

„Щастлив е този, който е разбрал буквите и числата. Буквите са от числата, числата са от идеите, идеите са от силите, силите са от Елохим. Синтезът на Елохим е Шем ха-Мефораш.”
Ключът на Соломон, преведен от Елиас Леви в книгата му „Philosophe Occulte”   

ВИЖТЕ ВСИЧКИ