За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за буква

Следваща
Y-сещане за буква

Но те не знаят тайните, които се крият в единичните съдържания на Словото; в тях се съдържа вътрешен смисъл. Тези събития не бива да се разбират като природни и земни, каквито са по буквален смисъл, а като духовни и небесни. Ето защо смисълът не бива да се търси
в множеството от думи, а във всяка дума. Словото е записано в чисти съответствия, така че в крайна сметка всяка дума съдържа смисъла."
Из "Небе и Ад", Емануел Сведенборг, 1758 г.


Трябва обаче да знаем начина да превръщаме идеите, да разлагаме думите и да намерим Истината, която се крие в тях.”
Из "Най-добрият начин за разсъждение", лекция на Учителя Беинса Дуно , 31 октомври 1923 г., София

ВИЖТЕ ВСИЧКИ