За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за алфа и омега

Следваща
Y-сещане за алфа и омега

"Аз съм Алфа и Омега, начало и конец, първий и последний."
Откровение 22:13


Преди тебе никой не трябва да е стъпвал на мястото, където ще ореш и сееш. Това място е определено само за теб. Нека всеки стъпи на ново, чисто място, определено само за него. От това място той ще определи посоката на своето движение.“
Из "Възможни постижения", лекция от Учителя Беинса Дуно, 2 март 1927 г., София

ВИЖТЕ ВСИЧКИ