За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за светлина

Следваща
Y-сещане за светлина

"И рече Бог:
Да бъде виделина.
И стана виделина."
Битие 1:3

Ако ви попитат за вашия произход, отговорете:
Ние идваме от Светлината, където Светлината дойде от Себе Си.
Тя почива, появявайки се в техния образ.”
Евангелие на Тома

Вашият мозък съответства на етерните вълни и ако той не се вълнува, въобще не би имало мисли."
Беинса Дуно

И пак говореше Иисус народу и казваше: аз съм виделина на света; който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има виделината на живота." 

Йоан 8:12

 

"Няма човек на Земята, който да се не вълнува, и ако твърди това, той не говори Истината. Колкото и да се повдигне, човек все ще се вълнува, защото това е Животът. Някои мислят, че когато отидат на Небето, там няма да има вълнения. И там ще има, но вълненията са различни. Когато преживявате приятно чувство, това е едно вълнение; когато преживявате скръб, това също е вълнение, но неприятно. Така че, вълненията биват приятни и неприятни. Ако сте ясновидци и разглеждате светлината, ще видите, че тя е едно движение на вълни. Ако нямаше тези вълни, светлината не би се образувала. Вашият мозък съответства на етерните вълни и ако той не се вълнува, въобще не би имало мисли. Когато енергията, произвеждана от Слънцето, дойде до очите ви, тя се разбива и щом стигне до зрителния нерв, вие усещате светлина. Светлината е акт от психическия свят. Движенията са физически, но понятието за светлина е духовно – то е акт на Духа. Следователно, ние виждаме само чрез Духа."

Из "Спаси ни", беседа от Учителя Беинса Дуно, 25 юли 1937 г.

 

"На човека е даден живот, за да се научи да цени чистотата. Човек не може правилно да расте и да се развива, докато не разбере и проучи пътищата на светлината. Светлината разкрива цялото Битие, както и всичко онова, което се крие в човека, и което му предстои да учи не само в бъдеще, но още днес. Миналото, настоящето и бъдещето са все настояще – начало на нещата. От човешко гледище, миналото може да се разглежда като начало на нещата, настоящето – като зенит, а бъдещето – като край."

Из "Основните тонове", лекция на Учителя Беинса Дуно, 17 декември 1916 г.

 

 

"Виделината за душата е това, каквото е светлината за тялото... 
Както светлината произтича от слънцето, тъй и виделината иде върху душата от Бога.“

Учителя Беинса Дуно, Поздрав за новата 1914 г., 19 януари 1914 г., София

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ