За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за слово

Следваща
Y-сещане за слово

В начало бе Словото;
и Словото бе у Бога;
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.
Йоан 1:1

Словото е основа на живота. То е горивото, което постоянно трябва да се набавя, за да може огънят на живота непрекъснато да гори.“
Из "Вътрешна връзка”, беседа на Учителя Беинса Дуно, 20 август 1936 г., София

Синът - това е Словото, Разумното, Божественото, което единствено може да възстанови хармонията в света и връзката на човешките души с Бога.“
Учителят говори (Георги Радев, 1939 г.)

*** УХо, УСТа, БЛаГ, МЛяКо...

 

Пожелайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко, с него да порастете; Понеже вкусихте, че „Господ е благ“. 

 

1 Петрово 2:2-3

 

 

Защото всинца в много грешим. Който не греши в слово, той е съвършен мъж, възможен да обуздае и всичкото тяло. 

 

Яков 3:2

 

В този час възрадва се духом Иисус и рече: благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдри и разумни и открил си го на младенци; ей, Отче, защото така бе угодно пред тебе. 

Лука 10:21

 

 

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ