За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-сещане за слово

Следваща
Y-сещане за слово

В начало бе Словото;
и Словото бе у Бога;
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.
Йоан 1:1

Словото е основа на живота. То е горивото, което постоянно трябва да се набавя, за да може огънят на живота непрекъснато да гори.“
Из "Вътрешна връзка”, беседа на Учителя Беинса Дуно, 20 август 1936 г., София

Синът - това е Словото, Разумното, Божественото, което единствено може да възстанови хармонията в света и връзката на човешките души с Бога.“
Учителят говори (Георги Радев, 1939 г.)

*** УХо, УСТа, БЛаГ, МЛяКо...

"Бог в Своето битие е Дух.
Духът е изявление на Бога. Той вечно е съществувал и вечно ще съществува. Духът е начало на всички неща.
Казано е: “В начало бе Словото. ”Словото – това е първото проявление на Любовта в материалния свят. А Любовта – това е първият плод на Духа.
Глава на Словото е Истината. А глава на Истината е Божият Дух. Той е Начало на началото на всички неща.
Ето защо първото, с което човек трябва да започне, е Словото. И това, което по някой път говори на човека, не е още Духът Божи, то е Словото. После човек ще дойде до Истината. И най-после – до Божествения Дух. Който не разбира Словото, не може да разбере Истината, а който не разбира Истината, не може да разбере и Духа. Защото Духът слиза в Истината, а Истината слиза в Словото. И това Слово говори: “Духът е онова, което дава Живот.” Живот има, защото има Дух. Духът е внесъл Живота. Истински Живот е само онзи, който произтича от Духа. Защото има живот, който не произтича от Духа. Животът, който произтича от Духа, е абсолютно разумен."

Из "Духът", Учителят говори - Георги Радев (1900–1940)

 

"Много трябва да се работи, за да се разпръснат заблужденията на хората и когато се пробудят душите им, трябва навреме да им се даде необходимата храна."

 

Из " Работа в света",  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)

 

 

 

Пожелайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко, с него да порастете; Понеже вкусихте, че „Господ е благ“. 

 

1 Петрово 2:2-3

 

 

Защото всинца в много грешим. Който не греши в слово, той е съвършен мъж, възможен да обуздае и всичкото тяло. 

 

Яков 3:2

 

В този час възрадва се духом Иисус и рече: благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдри и разумни и открил си го на младенци; ей, Отче, защото така бе угодно пред тебе. 

Лука 10:21

 

 

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ