За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

Y-сещане за квант

Следваща
Y-сещане за квант

Добре дошли в лаб-ОРАТОРията на квантовата кирилица!

"В начало бе Словото;
и Словото бе у Бога;
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.

Всичко чрез него стана;
и което е станало,
нищо без него не стана.

В него бе живот,
и животът бе виделината
на человеците.

И виделината свети
в тъмнината;
и тъмнината я не обзе." Йоан 1:1-5Каквото може да се намери тук, може да се намери и другаде. Каквото не може да се намери тук, не може да се намери другаде." Махабхарата

Квантовата кирилица е само една страница, но в нея може да се намери всичко, защото тук всичко е свързано с всичко. 

Посвещавам тази извадка специално на всички физици и най-вече на онези, които са навлезли в дебрите на квантовата физика. От мен е само подсказката, а който има любов, нему ще се открият тайните...

 

*** Можем ли да разберем живота, ако "не разбираме какво ВСЪЩНОСТ говорим." 
В разговори с интелигентни и успели хора от най-различни браншове съм установил, че когато им задам въпроса относно смисъла на поРЕДицата от буквите в азбуката, тяхното мнение е нещо от рода на "просто нахвърляни с лопатата". Ако някога стигнем до идеята, че всъщност ние сме създали тази цивилизация, този стандарт и своя съвременен интелект с код от 9 (+"0") цифри и 30-ина букви, все някога просто трябва да си зададем и въпроса: А кой всъщност държи лопатата????

ВИЖТЕ ВСИЧКИ