За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search

Y-сещане за квант

Следваща
Y-сещане за квант

"Има три категории хора: такива, които виждат; такива, които виждат като им се покаже; такива, които не виждат." Леонардо да винчи

"В начало бе Словото;
и Словото бе у Бога;
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.

Всичко чрез него стана;
и което е станало,
нищо без него не стана.

В него бе живот,
и животът бе виделината
на человеците.

И виделината свети
в тъмнината;
и тъмнината я не обзе." Йоан 1:1-5

И така, скъпи ми пътеШЕСТвенико, в този пречуден живот... след като си изчел толкова много книги и се запознал с толкова много автори и с техните най-превъзходни научни открития, размишления и тълкования относно Смисъла на Същия този живот, който и ти Самия търсиш за Себе си... не се ли замисли поне за момент, че всичкото това богатство, което е абСОЛют-но безкрайно в своето СЛОвесно изобилие и разнообразие, в крайна сметка е плод на безбройните комбинации на точно 30-ина изначални елемента, на точно 30 букви на твоя писмен език.
Не се ли замисли, приятелю, че всичко, което сме постигнали като цивилизация се основава точно на символите, които използваме и чрез които се съобщаваме, а именно най-вече на 10-те цифри и 30-те букви (специално в нашата българска азбука). 


И ако символите на цифрите, които сме придобили, приятелю, чиито имена ти също не би могъл да знаеш без да си ги чул произнесени „звуково“, имат логична последователност, чрез която ги познаваме и използваме, то нормално ли е буквите, които сме придобили на същата тази основа - да нямат съответния смисъл в последователността си като разумен (азбучен) код.
Възможно ли е да творим и да създаваме всичката тази красота в нас и около нас, и да твърдим, че сме разумни същества след като се основаваме на подадена ни „неразумна“ основа, на „неразумен“ код - на „неразумна“ или в крайна сметка на „непозната последователност". 
А дали в тази елементарна последователност, приятелю, която почти всички смятат за случайна (разбирай „неразумна“ и затова не смятат и за нужно да я помнят), не се вложени всички Свещени Принципи и закони на думите-сили на Онзи Първоначален език, на които се крепи нашия живот и неговата С-вещена Y-потреба????

 

И така, приятели на словото, добре дошли в лаб-ОРАТОРията на квантовата кирилица!

"Каквото може да се намери тук, може да се намери и другаде. Каквото не може да се намери тук, не може да се намери другаде." Махабхарата

Квантовата кирилица е само една страница, но в нея може да се намери всичко, защото тук всичко е свързано с всичко. 

Посвещавам тази извадка специално на всички научни работници и най-вече на онези, които са навлезли в дебрите на квантовите науки. А... Който има Любовта, нему ще се открият тайните на новия живот...

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ