За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Кирил, Методий, Климент и съвършенството на връзките

Следваща
Кирил, Методий, Климент и съвършенството на връзките


"Затова благоволих да извикам отдалеч, открай Небесата, двамата братя, светила на славянския род, и да им връча Словото на Истината и Словото на Живота, да ви го донесат и ви научат на пътя, по който да възлезете във вечната Виделина, в която обитавам. Виделината на живота, която ви проводих, за да пребъдете в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде Помазаника ми на завета Исуса на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави."

Из "Призвание към народа ми български, синове на семейството славянско", беседи на Учителя Беинса Дуно, 20 oктомври 1898 г., Варна

 

Първата книга "КИРИЛИЦА - ТАЙНИ ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ЕЗИКА БЪЛГАРСКИ" завършва със стихове от Еклесиаст: 

Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето.

Време за раждане и време за умиране;
Време за насаждане и време за изкоренение на насаденото;

Време за придобиване и време за изгубване;
време за пазене и време за хвърляне;

Направи всяко нещо хубаво на времето му;
и света положи в техните размишления,
без да може человек да издири от начало до конец, делото което е Бог направил. 

Еклесиаст 3:1,2,6,11

 

Втората книга "КВАНТОВАТА КИРИЛИЦА - АЛХИМИЯ НА СЛОВЕСНАТА АРХИТЕКТУРА" започва с един стих от Летописи:

Защото очите Господни претичат през всичката земя, за да се покаже силен за онези, които имат сърдцето си съвършенно към Него.  

2 Летописи 16:9

 

Всички имаме някаква идея малко или много за онова време, когато двамата братя се захващат с тази работа да "изнамерят" отново буквите, но малцина някога са си дали сметка за този наистина субЛИМен момент и особено за последствията от него за нашата цивилизация и естествено за нашата родина. 

Най-голямото богатство на припокриващите се две азбуки е в самото подреждане на буквите, защото това е самият код, който остана скрит за нас повече от 1000 години. Това е и най-огромната заслуга на Кирил - самият подбор и ред на символите.

Ето защо и самото орязване и реформиране на азбуката в последствие също не е случайно, както и датата на последната редакция, а именно 27.02.1945 г. (*** 2+7+2+1+9+4+5=30, и не само това????) 

Именно тези реформи днес ни дават огромното предимство пред всички останали. Явно е Характерно за нас българите постоянно нещо да "Човъркаме по Кода, сякаш ни е Бащиния", нещо все да донагласяме по Граматиката. Така в един момент стигаме и до този определен брой на буквите - точно тридесет, точно на прага на новата епоха. Сякаш настъпват моменти, в които подреждаме точния шифър, за да ОТКлючим Отново Y-словията за НОво Ниво на ПОзнание.

За това може да се говори много и ще се говори тепърва, но преди да продължим, ще направя едно леко отклонение за онези, които акцентират на глаголицата и все питат ли, питат за нея. Да, полезно е и може да стане и още по-полезно, но това което днес е ТУК и СЕГА, нашият активен софтуер, това е КиРИЛицАта, а нейната роля е именно да ни даде КРИЛА по обратния път към Духа. Някой беше написал нещо много красиво в един сайт, на който за съжаление към момента съм изгубил дирите, но ще го цитирам по памет. А ИМЕННО:

"Знаете ли какво ще видите, когато отворите тежките врати на глаголицата? - Ще видите кирилицата!" Да, грешка няма, стига човек да се опита да осъзнае този изключител смисъл, който символизира спиралата на живота, през кода на самия буквален ред, който дава и правила за неговата "Свещена Y-потреба".

 

ЗА БУКВИТЕ:

*** 24-ти май(5) е 144-тият ден от годината.

11 май - 24 май (13 дни)
Буквата "М" е тринадесетата (13) буква в нашата азбука. 
---ЧовеК ---
Буквата "К" е единадесетата (11), а буквата "Ч" е двадесет и четвъртата буква (24) в азбуката ни.  
...ИЛИ как се става "ЧовеК" е доста ясно описано в свещената архитеКтура на нашата кирилица.


К-ириЛ и М-еТодий - 11-тата (К) и 13-тата буква (М)

"КЛи-Ме(Н)T" ОХРИдСкИ

ЛиМ / Л-И-М - Любов, Истина, Мъдрост 


* Според Легендата, на единадасетото стъпало е паднала първата КапКа Кръв от Иисус по стълбището към съда на Пилат и съответно пътя към ГолГота.

Ч-ове-К / Л-юбо-В
* Съотношението на отсечките "Ч-К" към "Л-В" в осмицата на нашата квантова кирилица е точно 1,618... ИЛИ божествената пропорция, известна още като златното сечение.

 

* Всяка тема тук е тема с продължение... и не забравяйте Еклесиаст...

...ако пък решите да ни пишете, приятели, въобще не се КОЛеБАайте...

ВИЖТЕ ВСИЧКИ