За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Кирил, Методий, Климент и съвършенството на връзките

Следваща
Кирил, Методий, Климент и съвършенството на връзките

„На нас, българите, ни е дадена вечност. Щото сме ние най-дълголетни измежду другите и сме още КаЛеМът на Небесата, що може да драще и по трева, и по камен, и по вода… че и по небето пише.“

Преподобна Стойна

 

"Затова благоволих да извикам отдалеч, открай Небесата, двамата братя, светила на славянския род, и да им връча Словото на Истината и Словото на Живота, да ви го донесат и ви научат на пътя, по който да възлезете във вечната Виделина, в която обитавам. Виделината на живота, която ви проводих, за да пребъдете в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде Помазаника ми на завета Исуса на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави."

Из "Призвание към народа ми български, синове на семейството славянско", беседа на Учителя Беинса Дуно, 20 oктомври 1898 г., Варна

 

Така се завърши първата книга  "КИРИЛИЦА - ТАЙНИ ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ЕЗИКА БЪЛГАРСКИ":

Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето.

Време за раждане и време за умиране;
Време за насаждане и време за изкоренение на насаденото;

Време за придобиване и време за изгубване;
време за пазене и време за хвърляне;

Направи всяко нещо хубаво на времето му;
и света положи в техните размишления,
без да може человек да издири от начало до конец, делото което е Бог направил. 

Еклесиаст 3:1,2,6,11

 

А така се започна втората книга "КВАНТОВАТА КИРИЛИЦА - АЛХИМИЯ НА СЛОВЕСНАТА АРХИТЕКТУРА":

Защото очите Господни претичат през всичката земя, за да се покаже силен за онези, които имат сърдцето си съвършенно към Него.  

2 Летописи 16:9

 

За тези, които вече са успели поне малко да навлязът в словесната осмица, със сигурност би им направило впечатление поредното съвършено съвпадение, в случая касаещо инициалите на имената на двамата братя. Големият проблем обаче възниква заради вторачването именно в този момент на историята и приемането му за "някаква даденост", без да се търси и изучава Делото далеч преди него, нито това след него, включително до ден днешен. На този въпрос ще се спирам доста по-задълбочено занапред, но засега нека да се опитаме да прозрем онова, което е останало скрито през всичките тези векове.

Най-голямото богатство, останало скрито и до днес, е в самия подбор и подреждане на символите, защото това е самият код. Това е и най-огромната заслуга на всички онези, които са подбирали и възстановявали символите през вековете, за да ги получим ние днес в точно този вид и тази последователност. 

Ето защо и последното реформиране на азбуката също не е случайно, както и датата на последната редакция, а именно 27.02.1945 г. (*** 2+7+2+1+9+4+5=30, и не само това????) 

Именно тези РЕформи днес ни дават огромното предимство. Явно е Характерно за нас българите постоянно нещо да "Човъркаме по Кода, сякаш ни е Бащиния", нещо все да донагласяме и по Граматиката. Така в един момент стигаме и до този определен брой на буквите - точно тридесет, точно на прага на новата епоха. Сякаш настъпват моменти, в които подреждаме точния шифър, за да ОТКлючим Отново Y-словията за НОво Ниво на ПОзнание под формата, разбира се, на сближаване с вечния оригинал.

За това може да се говори много и ще се говори тепърва, но преди да продължим, ще направя едно леко отклонение за онези, които акцентират на глаголицата и все питат ли, питат за нея. Всяка писменост крие своите тайни, но това, което е ТУК и СЕГА (и е устояло хилядолетия наред под една или друга форма) - нашият активен софтуер, това е КиРИЛицАта, а нейната роля е именно да ни даде КРИЛА по обратния път към Духа. Някой беше написал нещо много красиво в един сайт, на който за съжаление към момента съм изгубил дирите, но ще го цитирам по памет. А ИМЕННО:

"Знаете ли какво ще видите, когато отворите тежките врати на глаголицата? - Ще видите кирилицата!" Да, грешка няма, стига човек да се опита да осъзнае този изключител смисъл, който символизира спиралата на живота, през кода на самия буквален ред, който дава правилата и за неговата Свещена Y-потреба.

 

ЗА БУКВИТЕ:

*** 24-ти май(5) е 144-тият ден от годината.

11 май - 24 май (13 дни)
Буквата "М" е тринадесетата (13) буква в нашата азбука. 
--- ЧовеК ---
Буквата "К" е единадесетата (11), а буквата "Ч" е двадесет и четвъртата буква (24) в азбуката ни.  
...ИЛИ как се става "ЧовеК" е доста ясно описано в свещената архитеКтура на нашата кирилица.


К-ириЛ и М-еТодий - 11-тата (К) и 13-тата буква (М)

"КЛи-Ме(Н)T" ОХРИдСкИ

ЛиМ / Л-И-М - Любов, Истина, Мъдрост 


* Според Легендата, на единадасетото стъпало е паднала първата КапКа Кръв от ИИсус по стълбището към съда на Пилат и съответно на пътя му към ГолГота.

Ч-ове-К / Л-юбо-В
* Съотношението на отсечките "Ч-К" към "Л-В" в осмицата на нашата квантова кирилица е точно 1,618... ИЛИ божествената пропорция, известна още като златното сечение.

 

* Всяка тема тук е тема с продължение... и не забравяйте Еклесиаст...

...ако пък решите да ни пишете, приятели, въобще не се КОЛеБАайте...

ВИЖТЕ ВСИЧКИ