За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Y-равнението на живота и съвършенството на връзките

Следваща
Y-равнението на живота и съвършенството на връзките


"Сега често се питате, какво представя светът. Той е голям котел, пълен с мляко. – Какъв е смисълът на живота? – Да слезеш в котела с млякото, да избиеш маслото и да се качиш на него, за да излезеш в широкия, неограничен свят. Това значи, да придобиеш търпение и да се спасиш."
Из "Земният и небесният", беседа на Учителя Беинса Дуно, 1 февруари 1920 г., София

ПОТЕКЛО / ПОТЕКЛО

В „Пътеводител на галактическия стопаджия“ от Дъглас Адамс двама програмисти дават задача на най-големия суперкомпютър в галактиката – да даде отговор на въпроса за смисъла на живота, вселената и всичко останало. След 7,5 милиона години изчисления, компютърът отговаря: 42.

Относно "Защо 42 ????", самият Адамс отговаря: "Седях на бюрото си, загледах се в градината и си помислих, че 42 ще свърши работа. Написах го. Край на историята".

В коя ли Г-радина се е заГледал автора???? 

 

"На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен."
Бхагавад-гита 10:10

 

* "Брахман (на санскрит от корена брих, означаващ „раста, уголемявам се издувам се“) е индуистко понятие означаващо непроменливата, безкрайна, иманентна и трансцендентална реалност, която е божествената основа на всичката материя, енергия, времето, пространството, цялото битие, всичко във вселената и отвъд нея. В Риг веда от Брахман произлиза първоначалното същество Хиранягарбха, което се отъждествява с бога-създател Брахма. Според мъдреците автори на Упанишадите освободената душа (Атман) е осъзнала идентичността си с Брахман." И

 

„Единицата е Бог, а двойката – материал, сбор от всички живи частици, които работят.“
Из "Петте разумни девици", беседа на Учителя Беинса Дуно, 10 септември 1924 г., София 

 

„Казвате, че яйцето се търкаля. Да, докато не се измъти, то се търкаля; щом се измъти, то ходи вече. Следователно, който изважда нещата, той сам ги търкаля. Какво прави онзи, който ги събира. 
Например, 1 + 1 = 2. В случая, двойката показва условията, при които яйцето може да проходи. Който не разбира законите на числото 2, т.е. условията, при които може да впрегне нещата на работа, той нищо не е постигнал. Това са велики закони. Само чрез законите на числото 2, ти можеш да накараш неразумните сили, опаките неща, лошата съдба, болестите, сиромашията, да се премахнат. 
Като говоря за тия неща, вие не знаете, как може да се умножи нулата сама на себе си. Ако тя се умножи четири пъти сама на себе, дава единица. Цялата наука на Питагор се дължи именно на това умножаване. Трябва да се знае този начин на умножаване. Като разбираш единицата, ти разполагаш вече с онази мощна сила, чрез която можеш навсякъде да си проправиш път. Сега ние навлязохме в една отвлечена област – на фокусите. Не мислите, че аз искам да ви кажа, как стават фокусите. Аз искам да ви покажа, как някои хора боравят с непонятни величини."
Из "Внушение и вдъхновение", лекция от Учителя Беинса Дуно, 21 декември 1932 г., София

 

„Питам тогава: кои са положителните числа в математиката? Математиката започва с единицата, която означава Бог. Двойката пък е създала всичко в света. Тройката представя число на равновесие. Четворката е закон, който поставя всяко нещо на своето място. Значи, четворката е число на вечната справедливост. 
За да схванете съотношението, което съществува между всички числа, като живи единици, вие трябва да имате дълбоко разбиране за живата математика, за която, наистина, може да се каже, че е положителна наука.“
Из "Седем кошници", беседа на  Учителя Беинса Дуно, 4 декември 1927 г., София

 

„За да разберем какво означава числото осем, трябва да разберем числата две и четири. В сегашната математика числата се разглеждат от друго гледище, разглеждат се като резултати, а не като живи числа.“
Из "Важността на числата", лекция от Учителя Беинса Дуно, 10 септември 1924 г., София 

 

Сакрални модели на българската кирилица

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ