За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

Атом и молекула

Атом и молекула

Ако имаме хубави мисли, ще имаме щастливи молекули.“
Дийпак Чопра

Откажете се от своята обвързаност с известното, прекрачете в неизвестното и ще навлезете в полето на всички възможности."
Дийпак Чопра

„В трета глава става дума за клетъчната мембрана, „кожата на клетката“. Без съмнение сте чували повече за клетъчното ядро, в което се намира ДНК, отколкото за мембраната. Но новаторската наука разкрива в нечувани детайли това, което установих преди двадесет години, а именно че мембраната е същинският мозък на клетъчната дейност. В четвърта глава говоря за главозамайващите открития на квантовата физика. Тези открития имат голямо значение за разбирането и лечението на болестите. Въпреки това конвенционалните медицински учебни заведения все още не са въвели квантовата физика в своите изследвания или в обучението на своите кадри, което води до трагични последствия. 
В глава пета обяснявам защо съм озаглавил тази книга „Биология на убежденията“. Положителните мисли оказват съществено влияние върху поведението и гените, но само когато са в хармония с вътрешната нагласа. Отрицателните мисли притежават същата нагласа...

В заключение правя преглед на това как отношението ми към новата биология ме е накарало да прозра колко е важно да се обедини сферата на духовното с тази на науката, с което радикално се разграничавам от миналото си на традиционен учен.“ (стр. 28)

Из „БИОЛОГИЯ НА УБЕЖДЕНИЯТА“ от Брус Липтън, една книга от издателство „Изток-Запад“, която определено си заслужава да прегледате.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ