За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Предишна

24/33/42 и съвършенството на връзките

Следваща
24/33/42 и съвършенството на връзките


В „Пътеводител на галактическия стопаджия“ от Дъглас Адамс двама програмисти дават задача на най-големия суперкомпютър в галактиката – да даде отговор на въпроса за смисъла на живота, вселената и всичко останало. След 7,5 милиона години изчисления, компютърът отговаря – 42.

След огромния интерес към тази фраза, медиите тиражират какви ли не обяснения, но самият Адамс отговаря: "Седях на бюрото си, загледах се в градината и си помислих, че 42 ще свърши работа. Написах го. Край на историята".

В коя ли Г-радина се е заГледал автора???? Скоро ще продължим с подсказките по тема "42"...

 

„Единицата е Бог, а двойката – материал, сбор от всички живи частици, които работят.“

Из "Петте разумни девици", беседа на Учителя Беинса Дуно, 10 септември 1924 г., София 

 

„Казвате, че яйцето се търкаля. Да, докато не се измъти, то се търкаля; щом се измъти, то ходи вече. Следователно, който изважда нещата, той сам ги търкаля. Какво прави онзи, който ги събира. 
Например, 1 + 1 = 2. В случая, двойката показва условията, при които яйцето може да проходи. Който не разбира законите на числото 2, т.е. условията, при които може да впрегне нещата на работа, той нищо не е постигнал. Това са велики закони. Само чрез законите на числото 2, ти можеш да накараш неразумните сили, опаките неща, лошата съдба, болестите, сиромашията, да се премахнат. 
Като говоря за тия неща, вие не знаете, как може да се умножи нулата сама на себе си. Ако тя се умножи четири пъти сама на себе

Из " Внушение и вдъхновение", лекция от Учителя Беинса Дуно, 21 декември 1932 г., София

 

„За да разберем какво означава числото осем, трябва да разберем числата две и четири. В сегашната математика числата се разглеждат от друго гледище, разглеждат се като резултати, а не като живи числа.“
Из "Важността на числата", лекция от Учителя Беинса Дуно, 10 септември 1924 г., София 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ