За буквите - отвъд буквите, за думите - отвъд думите...

Search
Ной

"Защото земята ще е пълна със знание за Господа, както водите покриват морето."
Исая 11:9

Г-ематрията е върховен инструмент използван още от дълбока древност, защото буквата и числото са двете страни на монетата. Съчетанието му обаче с подходящите сакрално-геометрични модели от очарователни симетрии, винаги отваря възможността за нови вдъхновения и откровения в еволюционния стремеж на човешкото съзнание.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ